วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການທີ່ເຮົາມີບໍໄດ້ໝາຍວ່າເຮົາມີ 
ການທີ່ເຮົາສຸກກາບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າເຮົາບໍເສົ້າ
ການຄິດ ການຄົ້ນ ການພະຍາຍາມເຮັດໃນສິ່ງທີມັນຖືກ ມັນກາບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າ : ຈະຖືກສະເໝີ
ແຕ່ການທີ່ຈະໃຫ້ດີທີ່ສຸດນັ້ນກໍ່ແມ່ນ : ການທີ່ບໍ່ຖືໂຕ